Let op! Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn wij gesloten bestellingen geplaatst op woensdag 25 mei na 16:00 worden op maandag 30 mei verwerkt en dinsdag 31 mei uitgeleverd.

Algemeen

 

PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING CVTOTAAL 

 

Essent N.V. (en cvtotaal) zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CVtotaal houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

cvtotaal maakt deel uit van de E.On groep. Klik hier voor de ondernemingen die deel uitmaken van deze groep.

Via de diensten en/of producten  van deze ondernemingen (hierna: "Wij " of “Ons”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: "Persoonsgegevens" of "Gegevens") verwerkt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens. Zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

Essent N.V., gevestigd aan het Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch is voor de gegevensverwerkingen binnen de innogy Retail Nederland Groep de verwerkingsverantwoordelijke.

Per verbonden onderneming kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacy- verklaringen staan. Dit heeft te maken met de specifieke dienstverlening en/of producten van deze onderneming zoals onze Service Partners. Als je klant bent bij een van de verbonden ondernemingen, adviseren we je om hun privacyverklaring te lezen.

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten via onze websites of apps. Bekijk het overzicht van onze websites

Voor een overzicht van onze websites, zie onderstaand overzicht.

 
• www.essent.nl;

• www.e-thermostaat.nl;

• zoopgelost.essent.nl;

• www.ellyn.nl;

• www.energiedirect.nl;

• www.innogynederland.nl;

• www.careersatinnogy.nl;

• www.powerhouse.nl;

• www.cvtotaal.nl;

• www.elektratotaal.nl;

• www.luchttotaal.nl;

• www.ewacht.nl;

• www.geas.nl;

• www.isoprofs.nl;

• www.energiewacht.com;

• www.nederlandisoleert.nl;

• www.voltalimburg.nl;

• www.voltasolar.nl;

• www.improvers.nl;

• www.hofpromotion.nl .

 

2. Wanneer leggen wij je gegevens vast?

Als je telefonisch, via onze website(s) of andere verkoop/communicatiekanalen contact hebt met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, of bij vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst

 

 

3. Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:

 

• Naam, adres, postcode en woonplaats

• Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres

• Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort

• Geboortedatum en geslacht

• Gezinssamenstelling, woningkenmerken en energiebesparende maatregelen

• Verkeers- en locatiegegevens

• E-mobility gegevens waaronder gegevens met betrekking tot de transactie op de laadpaal

•Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van je aansluiting(en) en andere gegevens van je netbeheerder

• Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing

• Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens

• Inkomensgegevens en budget wensen

• Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie ID, pagina’s die bezocht worden

• Zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt

• Aangekochte gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën

• Overige gegevens, waaronder gegevens die je met ons hebt gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s)
• Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals cv-ketels, zonnepanelen, isolatie en thermostaten). Voor meer informatie zie hieronder.

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook punt 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken).

We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook combineren om persoonlijke profielen van je op te bouwen, zodat we je gerichte content tonen op onze website(s) of app(s). Je gepersonaliseerde e-mails sturen of gepersonaliseerde online advertenties tonen buiten onze eigen website(s) op bijvoorbeeld zoekmachine zoals Google of social media kanalen zoals Facebook, Instagram of YouTube (zie ook punt 7. ‘E-mail  & Online Marketing’ en punt 12. ‘Profilering’).

We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook combineren om persoonlijke profielen van je op te bouwen, zodat we je gerichte content kunnen tonen op onze website(s) of app(s). En gepersonaliseerde e-mail kunnen toesturen of gepersonaliseerde online advertenties kunnen tonen buiten onze eigen website(s) (zie ook punt 12. Profilering).


Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de producten en/of diensten van CVtotaal,  welke persoonsgegevens in het kader daarvan en voor welke doeleinden daarvoor door ons verwerkt worden zie hieronder:

CVtotaal 

Installatie- en servicediensten

 

Wanneer je zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens en gegevens over energieverbruikstoestellen en daaraan gekoppelde installaties te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, (bij) jou te informeren over de dienst of om je een betere dienst aan te bieden:

-          plannen en maken van afspraken voor activiteiten welke zijn gerelateerd aan de dienst;

-          verzamelen van technische informatie over onderhoud, storingen, storingsfrequenties en reparaties aan toestellen op merkniveau;

-          ondersteunen van technische informatie m.b.v. foto’s van toestellen, toestel- en installatiedelen, opstellingsruimtes en bouwkundige constructies;

-          beheren van overeenkomsten en garantieverplichtingen;

-          informeren van de klant over product/dienst gerelateerd nieuws of – aanbiedingen;

-          uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken

 

Bijzondere diensten:

 

 

De CV-ketel data betreft bijvoorbeeld de systeemstatus, foutmeldingen, het energieverbruik, temperaturen van de CV installatie als ook van sensoren in het toestel, tellerstanden zoals bedrijfsuren en algemene sensorwaarden. Deze data wordt uitgevraagd via de fabrikant van de CV-ketel.

 

De warmtepomp data betreft bijvoorbeeld de systeemstatus, foutmeldingen, het energieverbruik, temperaturen van de warmtepomp en CV installatie als ook van sensoren in het toestel, tellerstanden zoals bedrijfsuren, algemene sensorwaarden, de efficiëntie van warmtepomp. Deze data wordt uitgevraagd via de fabrikant van de warmtepomp

 

4. Zo komen we aan je gegevens

We vragen je gegevens op het moment dat je een contract met ons wilt aangaan. Soms bepaal je zelf of je gegevens aan ons wilt doorgeven of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf invult op een van onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) producten/diensten is het verplicht bepaalde gegevens door te geven voordat je gebruik kunt maken van deze diensten. Zo wordt je naam, adres en woonplaats gebruikt als je klant wil worden.

Bij het invullen van persoonsgegevens geven we waar mogelijk aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke je niet per se hoeft te delen met ons. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch ontvangen, zoals je surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken (zie ook punt 7. ‘E-mail & Online Marketing’, 11. ‘Cookies’ en 12. ‘Profilering’).

Daarnaast kopen wij datasets aan bij derde partijen. Voorbeelden van deze aangekochte data zijn socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën. Bij deze partijen worden datasets aangekocht: PostNL,Tetraeder, EDM, Companyinfo, Spotzi, Kadaster.

 

5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken

De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen, met je toestemming (voor zover dat vereist is) persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

 

• Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons

• Uitvoering van de met je gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de facturatie, inning en onderlinge communicatie

• In het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) en ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij je persoonsgegevens delen met bedrijven binnen onze groep

• Om een profiel van je aan te maken, zodat we u beter van dienst kunnen zijn en producten en diensten kunnen ontwikkelen die afgestemd zijn op je interesses en voorkeuren. Zodat we u gerichte content en advertenties kunnen tonen

• Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole

• Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd

• Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.  We geven je persoonsgegevens door aan derden (zoals markt- en opiniepeilinginstituten) om marktonderzoek te doen. Zo kunnen we je vragen naar je interesses en of je tevreden bent over de kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie

• Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
• Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via: social media zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we rekening met je voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten. En het gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal waarvoor je toestemming hebt gegeven. Je kunt zich hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. https://www.cvtotaal.nl/contacts/:

• Als je contact hebt met ons om je verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan je aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als je inlogt op je account of je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media

• De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media

• Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren

• Essent heeft ook een eigen loyaliteitsprogramma genoemd Thuisvoordeel. Een onderdeel van dat programma is een samenwerking met Air Miles. Met deelname aan het programma geef je toestemming aan Essent en Air Miles om je gegevens uit te wisselen voor de uitvoering van Thuisvoordeel. Dit zijn je Air Miles kaartnummer, informatie over je gespaarde Air Miles en informatie over je deelname aan gezamenlijke acties. Deze gegevensuitwisseling wordt gedaan voor de bijschrijving van je Air Miles, herinnering aan niet-verzilverde cadeau coupons en de behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media. Op onze website vindt je meer informatie over Thuisvoordeel en de (toekomstige) uitbreiding hiervan. Essent bewaart de persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden

• Voor de uitvoering van het loyaliteitsprogramma zijn samenwerkingen met derde partijen opgesteld. Bijvoorbeeld met Air Miles en met Touch Promotions. Ook kun je van ons als onderdeel van het loyaliteitsprogramma specifieke aanbiedingen ontvangen van De Efteling, Samsung en Vodafone/Ziggo

• Voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren

• Touch Promotions is een door Essent ingeschakelde dienstverlener (verwerker) die het voor je mogelijk maakt om te bestellen in de Thuisvoordeelshop, het product aan je te verzenden en je commerciële Thuisvoordeel berichten te sturen. Touch Promotions verwerkt hiervoor in opdracht van Essent je klantnummer, naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum

We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van je persoonsgegevens, zullen we je eerst om toestemming vragen.   

 

 

6. Grondslagen voor de verwerking van je gegevens

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zoals bij marketing het geval is. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van je toestemming. Zo vragen wij je toestemming voordat we cookies plaatsen of bij het uitlezen van de slimme meter.

 

7. E-mail & Online Marketing
We mailen op het emailadres dat je hebt opgegeven voor:

je e-mailadres kunnen we gebruiken:
 -             voor het toesturen van noodzakelijke informatie over je producten en diensten (infomail)
-              voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) producten en
              diensten (productmail)
-              voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van Essent en/of
              (service)partners van Essent (actiemail)
-              voor nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen (nieuwsbrief)

Je kunt zich voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. Je e-mailadres kan ook gebruikt worden om je te informeren over onze producten en/of diensten via campagnes op social media, zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. je kunt zich hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. https://www.cvtotaal.nl/contacts/:

Wij bereiken je ook via online media: bijvoorbeeld via social media zoals Facebook, Instagram of videokanalen zoals Youtube, bannering en/of zoekmachines zoals Google. Wij verzamelen hiervoor de volgende persoonsgegevens indien je deze aan ons bekend: e-mailadres, voornaam, achternaam, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortejaar en geslacht. Dit doen wij om:

 •   Je beter van dienst te zijn en content en advertenties online te tonen die zijn afgestemd op je interesses en voorkeuren
 •       Je te informeren  over (nieuwe) producten en diensten door ons. Hierbij houden we rekening met je voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten.

Daarnaast verzamelen wij nog klantgedrag data om je te voorzien van communicatieboodschappen die nog nauwkeuriger aansluiten bij je interesses indien je hiervoor aan ons toestemming verleent. Hetzij via Cookie toestemming, hetzij via voorafgaande toestemming tijdens het aangaan van een overeenkomst bij ons. Door een profiel van je interesses op te bouwen op basis van informatie die we offline en online over je verzamelen, kunnen wij je benaderen via e-mail, en online media met berichten die echt op je zijn afgestemd. Je kan je hiervoor afmelden door je toestemming in te trekken beschreven in paragraaf 16. ‘Je rechten’ in deze privacy verklaring  en via het intrekken van je cookie toestemming via de cookie instellingen.

 

8. Social media

Met social listening bedoelen we dat we graag via het web en (eigen) social media kanalen de dialoog aangaan met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die andere gebruikers van social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@cvtotaal.nl

 

9. Apps

Wij bieden een deel van onze dienstverlening aan via apps. Via deze apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt ook onder deze privacyverklaring. Voor een goede werking van sommige apps willen wij toegang tot gegevens over je smartphone of tablet, zoals welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de app vragen wij je toestemming voor toegang tot gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn.

Wij slaan niets op van je contacten, apps van andere aanbieders of telefoonnummers. Ook bewaren we geen informatie die irrelevant is voor de werking van de app. 

Tot slot: de melding “Meer van Essent apps” houdt in dat als je toestemming geeft, wij uitsluitend apps aan je voorstellen die je nog niet hebt geïnstalleerd.

Dit zijn onze apps:

 •       Essent Thuis app
 •       E-thermostaat
 •       Tankey app
 •       Essent Zakelijk app

10. Delen van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens kunnen binnen onze groep worden uitgewisseld en gecombineerd. (Zie ook punten 1. Verwerkingsverantwoordelijke, 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken, 7. E-mail & Online Marketing en 12. Profilering).

Voor de verwerking van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die je gegevens krijgen. Wij verplichten deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan zelfstandige gegevensverantwoordelijken zoals:

 •       Onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren;
 •       Handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties
 •       Payment service providers

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Als dit het geval is, zorgen wij ervoor dat we met deze partijen aanvullende afspraken hebben gemaakt, zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. 

 

11. Cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten op websites en apps gebruik van cookies (en andere vergelijkbare technieken zoals javascript, hierna: “cookies”). Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van je browser staat. Als je een van onze websites bezoekt, slaan we op je computer informatie op in de vorm van een “cookie”. Zo herkennen we je automatisch bij uje volgende bezoek. Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan je systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor je eigen gemak.

 

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies zijn functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om onze websites zo goed mogelijk te laten werken. Zo kunnen wij eenvoudig inloggen faciliteren, bijhouden welke pagina’s je bezoekt of welke onderwerpen voor jou van belang zijn. Daarnaast kunnen we je gegevens bijhouden als u een offerte vraagt, een berekening wilt maken of producten in je winkelmandje zet.

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

 

Voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen, informeren we je hierover en vragen we je toestemming. Pas nadat je toestemming hebt gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Deze toestemming kun je op elk willekeurig moment weer aanpassen, door naar de cookie instellingen te gaan. Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-noodzakelijke cookies gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit deze privacy- en cookieverklaring hier ook op van toepassing (Zie ook met name punten 4. Zo komen wij aan jouw gegevens, 7. E-mail & Online Marketing en 11. 12. Profilering, 13. Bewaren, 14. Beveiliging en 16. Je rechten).

 

Je bepaalt zelf welke cookies op je apparaat worden opgeslagen en je kunt ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. De toestemming voor het plaatsen van cookies wordt ook opgeslagen in een cookie. Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en informeren we je opnieuw over het gebruik van cookies en vragen we je om toestemming.

Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of kunt wissen per browser vindt je op:

 

 

12. Profilering

Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel je in te delen in bepaalde (interesse)categorieën.

Voor de opbouw van de profielen kan het profilerings-algoritme in theorie alle soorten relevante

gegevens meenemen die genoemd staan onder punt 3. Soorten persoonsgegevens. Bekijk punten 4. Zo komen wij aan je gegevens en 11. Cookies voor meer informatie over hoe we de gegevens verkrijgen.

 

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we automatisch bepaalde (interesse-)categorieën aan je profiel toevoegen.

Zo zorgt profilering ervoor dat zowel de content van onze websites, apps en e-mails en onze aanbiedingen en advertenties beter bij je interesses aansluiten.

 

Profilering kan impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je hebben gekoppeld. Je kunt zich hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. https://www.cvtotaal.nl/contacts/ :

 

 

We sluiten je dan in het vervolg uit van profilering.

 

13. Bewaren

Wij gebruiken je persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

14. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met je persoonsgegevens om te gaan.

 

15. Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien wij je persoonsgegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

 

16. Je rechten

je hebt het recht ons te verzoeken om je gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat je gebruik wilt maken van je recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. Ook kun je verzet aan tekenen tegen de verwerking van e persoonsgegevens. Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun jw deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken. Voor het uitoefenen van je recht van verzet klikt u hier.

De overige rechten oefen je uit door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden:

Je kan je hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. https://www.cvtotaal.nl/contacts/:

 

We reageren binnen vier weken op je verzoek.

We zorgen ervoor dat je deze rechten zoveel mogelijk in eigen hand hebt. Zo kan je op de profielpagina op een van onze websites of apps je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. En we geven je in onze e-mails de mogelijkheid aan te geven (‘verzet aan te tekenen’) dat je geen berichten meer wilt ontvangen.

Bij vragen of klachten heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

17. Vindt er gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER?

Wij laten enkele diensten en prestaties uitvoeren door zorgvuldig gekozen en afgevaardigde dienstverleners die een zetel buiten de EU hebben (bv. IT-dienstverleners). In dat geval vindt een overdracht naar een derde land plaats. Hiervoor worden de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeschermingsregelingen als basis gebruikt om een passend gegevensbeschermingsniveau contractueel vast te leggen met de aanbieder. Hieronder vallen onder meer standaardcontracten van de EU.

 

18. Gedragscode slimme meter

Om onze diensten goed uit te voeren, gebruiken we meetgegevens uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (slimme meters). Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters.

 

19. Andere websites

Op onze website(s) tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de

Privacyverklaring van de site die je bezoekt.

 

20. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy- en cookie verklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijf je van eventuele wijzigingen op de hoogte.

Als wij significante wijzingen doorvoeren informeren wij je hierover .

Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 07 augustus 2021.

 

Heb je na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming, lenneke.von.berg@innogy.com t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming.

21. Vragen

Heb je na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.

Wanneer je een product bij ons aanschaft, geldt hiervoor de wettelijke garantie . Dat wil zeggen dat een product moet voldoen aan hetgeen je ervan mag verwachten. Wij als verkoper zijn verantwoordelijk: wanneer er zich binnen de garantietermijn een probleem voordoet (bijv. lekkage), kan je je tot ons wenden. Bij sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Dit doet niets af aan de wettelijke garantie.

Download de Algemene Voorwaarden in PDF


Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 4. Dag: kalenderdag; 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Installatietechniek Totaal BV
Handelend onder de naam/namen:
-  CVtotaal

Vestigingsadres: 
Slauerhoffweg 7, 8912 BH Leeuwarden


Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@cvtotaal.nl


KvK-nummer: 63681153
Btw-nummer: NL855350829B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:       a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;   d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;   f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.        6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:       a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:       a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;    b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.        8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:       a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.        9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Kosten voor het retourneren van een product zijn voor eigen rekening van de klant. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:       a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;        4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:       a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:       a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:       a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;   b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;   c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd. 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
- Tevens kunje jou klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 
- Tevens kun je jou klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede 

  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]    [ geografisch adres ondernemer]    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]     
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende    de verkoop van de volgende producten:
[aanduiding product]*    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,    herroept/herroepen*         
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   
d. [Naam consumenten(en)] 
e. [Adres consument(en)] 
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Klanttevredenheid staat bij cvtotaal voorop. Ook bij ons gaat het wel eens mis en ook dan willen we jou alsnog de beste service leveren en het probleem zo snel mogelijk oplossen. Dat jij de dupe bent van een foutje aan onze kant, dat zou namelijk niet mogen gebeuren. 

 

Wat kun je doen om het zo snel mogelijk op te lossen:

 • De snelste oplossing is dat je ons via het contactformulier of per mail de klacht meldt. Onze klantenservice zal dan binnen 24 uur (op werkdagen) op je klacht reageren en met jou als klant kijken naar de oplossing.

Uiteraard hopen we dat we via de bovenstaande middelen jou de beste oplossing hebben geboden en dat de klacht is opgelost.

 

Mocht dit nou niet hebben geresulteerd in een wenselijke oplossing dan kun je het hogerop zoeken via klachtenkompas, aan de Geschillencommissie Thuiswinkel of aan deze Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.