Van het Gas af: Wat is verstandig in 2019? Lees het op CVtotaal!

Van het gas af: wat is verstandig in 2019?

In de jaren ’60 is heeft er een energie transitie plaats gevonden in Nederland. We gingen met zijn allen over van kolen, naar gas. Twee generaties zijn inmiddels gewend geraakt aan gas in huis, om te verwarmen en om te koken.

 

In 2018 is het gebruik van aardgas sterk in opspraak geraakt. Problematiek in Groningen enerzijds, CO2 en klimaatdoelen anderzijds. We moeten van het gas af! Maar als we goed kijken naar mens, milieu én geld, blijkt het een stuk ingewikkelder te zijn dan je zou denken. Een ode aan de feiten!

 

gasloos gasvrij

Gasproductie en gasverbruik in Nederland

Verreweg de bekendste Nederlandse gasreserve is die bij Slochteren, Groningen. Maar in totaal wordt er gas gewonnen uit 230 afzonderlijke gasvelden verspreid door heel het land.

 

Sinds de midjaren ’70 ligt de productie van aardgas op gemiddeld 80 miljard m3 per jaar. Daarvan exporteren we iets meer dan de helft naar het buitenland.

 

Dit betekent dat naast dat we zelf “goedkoop” gas hebben, de Nederlandse staat al bijna 50 jaar veel geld verdient aan de verkoop van gas.

 

Dit feit alleen geeft al aan waarom het een moeilijk onderwerp is voor de overheid. Zou er in theorie morgen gestopt worden met de productie, loopt de staat ongeveer € 19 miljard per jaar mis, dat is 9% van de totale Rijksinkomsten.

 

Ondanks dat de aardgasvoorraden sterk terug lopen, zijn de officiële schattingen dat we nog 50 jaar lang gas kunnen winnen uit de beschikbare bronnen, dat is tot 2070!

gasbaten 2014

 

Redenen om van het gas af te gaan

Het winnen van gas uit de bodem kan instabiliteit veroorzaken. Dit leidt dan weer tot aardbevingen, zoals we hebben gezien in Groningen. Muren scheuren en huizen worden onbewoonbaar verklaard.

 

Na een jarenlange strijd zijn er compensatie regelingen getroffen voor slachtoffers van schade door de impact van gaswinning. Mede door de media aandacht is de zaak geëscaleerd en heeft de minister van Economische Zaken beloofd de gasproductie terug te draaien.

 

Een andere, politiek zwaarder wegende reden, is het moeten voldoen aan de klimaatdoelen die gesteld zijn op internationaal niveau. Nederland moet tot 95% minder CO2 gaan uitstoten voor 2050.

 

Alles voor een beter milieu, maar natuurlijk zit er een financiële stok achter de deur. Als Nederland zich niet houdt aan de afspraken komen er boetes van honderden miljoenen op de deurmat.

 

Iedereen doet mee!

Waarom ben jij zo geïnteresseerd in gas? Omdat je wilt weten wat de impact van dit allemaal op jou is. Vooral als je valt in een van de volgende situaties:

 

-          Je cv ketel is aan vervanging toe

-          Je laat een nieuw huis bouwen

-          Je hebt wat spaargeld en zoekt rendement

-          Je wilt weten hoe jij kunt bijdragen aan een beter milieu

 

Je cv ketel is aan vervanging toe

Wanneer je woont in of verhuist naar een bestaande woning met een verouderde of defecte cv ketel rijst de vraag: is het verstandig om een nieuwe gasgestookte cv ketel te kopen?

 

Met alle onzekerheid rondom politiek, wetgeving, subsidies en belastingen is het lastig een duidelijk antwoord te geven. Toch gaan we dat in dit artikel voor je doen.

 

Bij CVtotaal hebben we al 40 jaar ervaring in installatietechniek en willen we de beste oplossing bieden voor jou. Met een gezonde balans tussen comfort, milieu en uitgaven.

 

Je laat een nieuw huis bouwen

Wanneer je een nieuw huis laat bouwen heb je een perfect uitgangspunt om een goed sluitend energieplan op te stellen. Zonnepanelen, warmtepomp, vloerverwarming?

 

Veel mensen kiezen er momenteel voor volledig elektrisch te gaan en hun nieuwe huis helemaal niet aan te sluiten op het gasnet om kosten te besparen. Ook hier komen we later op terug.

 

Je hebt spaargeld en zoekt rendement

Afgelopen maand kreeg ik een e-mail van mijn bank met een rentewijziging. De spaarrente is verlaagd van 0,06 naar 0,03%. Nee dat is geen typefout, 0,03%.

 

Combineer de lage spaarrente met inflatie (en mogelijk nog vermogensbelasting) en feitelijk zie je je spaargeld geleidelijk verdampen.

 

Verwacht wordt dat de energieprijzen zullen blijven stijgen de komende jaren. Een investering in energiebesparende maatregelen en energie opwekken kan het rendement opleveren waar je naar op zoek bent.

 

Bijdragen aan een beter milieu

Doordat je energie bespaart en duurzaam energie opwekt help jij mee aan een betere toekomst voor iedereen. Karmapunten voor jou!

 

Kosten en subsidie

Je kunt deels of volledig van het gas af. Er zijn energiebesparende maatregelen waarmee je stevig kunt besparen op je energie kosten. Laten we even een en ander op een rijtje zetten.

 

-          De belasting op gas stijgt +75% in 12 jaar tijd

-          De gemiddelde totale gasrekening stijgt van € 1.200,- naar € 1.600,-

-          De belasting op elektriciteit zal dalen om dit (deels) te compenseren

-          Het kost gemiddeld € 4.000 - € 20.000 om helemaal van het gas af te komen

-          Terugverdientijd van deze investeringen zijn 7 tot 14 jaar

 

-          Subsidies voor warmtepompen variëren van € 1.100 - € 2.500

-          Je kunt een energielening tot € 25.000,- afsluiten tegen extra lage rente

-          Verduurzamende verbouwingskosten mag je meefinancieren in je hypotheek tot 106%

 

Dankzij de subsidies en financieringsmogelijkheden is het financieel aantrekkelijk om de overstap te maken als je toch al moet vervangen, verbouwen of gaat bouwen. Het meeste rendement komt uit nieuwe techniek in combinatie met zeer goede isolatie.

 

Let op, dit is geen financieel advies. Zorg dat je kiest voor oplossing die past bij jouw persoonlijke situatie.

 

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof, dus vroeger of later moeten we over op alternatieve energie. Hier zijn 4 kanshebbers.

All electric ofwel compleet elektrisch

Koken en stoken op elektriciteit. In bijna alle moderne keukens kom je elektrische kookplaten of inductie tegen. Het is sneller, warmer, schoner en veiliger dan gas.

 

Een elektrische cv ketel is op dit moment echter duurder in gebruik dan een gasgestookte cv ketel. Als je je eigen energie opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen is het een optie maar anders is het te duur om aan te raden op dit moment.

 

Een combinatie met een zonneboiler of warmtepomp verlaagt de energiebehoefte aanzienlijk.

 

Warmtenetten, ook bekend als stadswarmte

Er zijn momenteel al steden waar huizen geen aansluiting hebben op het gasnet, maar gebruik maken van een warmtenet.

 

Hier wordt bijvoorbeeld restwarmte gebruikt van industrie, afvalcentrales, biomassacentrales of natuurlijke geothermische bronnen.

 

Geen aardgas maar groen gas

Groen gas heeft een 35% lagere CO2 uitstoot dan aardgas. Weliswaar niet nul, maar een behoorlijke winst ten opzichte van aardgas.

 

Groen gas is gedroogd en gezuiverd biogas dat is opgewaardeerd zodat het rechtstreeks in het huidige gasnetwerk gebruikt kan worden.

 

Waterstof

Waterstof is een bijzondere brandstof, in theorie is het oneindig beschikbaar maar geldt alleen als hernieuwbaar als het niet met behulp van fossiele brandstoffen is ontwikkeld.

 

De techniek is momenteel niet in staat economisch rendabel waterstof te produceren uit hernieuwbare bronnen. Dit wordt ook niet verwacht voor 2030.

 

Is van het gas af eigenlijk realistisch?

Nu is dus bekend dat de Nederlandse overheid huishoudens maant om van het gas af te stappen. Maar dit heeft nog best wat voeten in de aarde.

 

Vooral als je je realiseert dat huishoudens slechts 14,1% van de totale CO2 uitstoot representeren. Alle beetjes helpen natuurlijk, maar huishoudens gaan bij lange na niet het benodigde resultaat halen.

 

co2 uitstoot 2018

Het hoogspanningsnet onder hoge spanning

Uit onderzoek blijkt dat om de energievraag van gas op te vangen wanneer we volledig elektrisch gaan, het elektriciteitsnet 5x meer moet verwerken dan het momenteel aankan. Dat is dus een probleem.

 

Aanleggen vergt enorme investeringen en stoot ook weer aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen uit die we moeten meerekenen in het totaalplaatje.

 

Interessant is dus dat we het huidige gasnet met minimale aanpassingen kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld groen gas of in de toekomst waterstofgas. Over recyclen gesproken. In dat geval wel lastig als jij geen aansluiting meer hebt op het gasnet.

 

Nog interessanter is de efficiëntie van gas ten opzichte van stroom. Tijdens de transport van gas gaat slechts 0,1% verloren, over het elektriciteitsnet 8 tot 10%.

 

Niet alle gassen over één kam scheren

Zowel waterstof als methaan is duurzaam op te wekken. Zelf gas maken uit hernieuwbare bronnen zoals windenergie, wordt ook wel Power to Gas (P2G) genoemd. Van elektriciteit gas maken dus.

 

In Duitsland doen ze het al 10 jaar. Bij CVtotaal kun je cv ketels kopen die al zijn voorbereid op een eventuele omschakeling naar andere gassen. Toekomstgericht én praktisch.

 

Van het gas voor 2050?

Het is maar zeer de vraag of we het halen. Volgens berekeningen van het CBS zullen tegen 2050 slechts 4,5 miljoen van de 8 miljoen gebouwen van het gasnet zijn.

 

Dus wat moet je doen in 2019?

We hebben geen glazen bol en de politiek heeft nog geen concreet lange termijn plan. Daarnaast kunnen de plannen elke 4 jaar veranderen.

 

Wat we wel zeker weten zijn de subsidieregelingen voor dit jaar en de huidige technologische mogelijkheden. Energie wordt steeds duurder, en energie besparen wordt steeds belangrijker om klimaatverandering te remmen.

 

Kies voor een cv ketel met een hoog rendement en kijk over 15 jaar hoe de stand van zaken is. Of kies voor een hybride warmtepomp, dan heb je het beste van beide werelden. Goede isolatie (gasverbruik reduceren) betaald zich het snelst terug.

 

Bouw je een huis? Overweeg dan gebruik te maken van subsidies en duurzame financiering binnen je hypotheek om een nul-op-de-meter woning te realiseren. Door de directe besparing op je energierekening, kost het je netto niets extra. En zodra je de investering afbetaald hebt, is alles pure winst.

Bronnen:

http://aardgas-in-nederland.nl/de-toekomst-van-aardgas/aardgasreserves-en-verbruik/

http://aardgas-in-nederland.nl/nederland-aardgasland/aardgas-en-de-economie/

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/46/co2-uitstoot-nagenoeg-gelijk-in-derde-kwartaal-2018

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/30027/van-het-gas-af-5-oplossingen-die-nederland-van-het-aardgas-afhalen

https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/artikel/4249881/je-huis-moet-van-het-gas-af-dit-ga-je-betalen

https://www.nu.nl/wonen/5489819/van-gas-af-elke-investering-doet-betaalt-zich-terug.html

https://www.hier.nu/themas/stroom-en-gas/hoe-verliep-overgang-van-kolen-naar-aardgas

https://www.oneworld.nl/powerswitch/allemaal-rustig-aan-met-van-het-gas-af/