Van het Gas af: Wat is verstandig in 2022? Lees het op cvtotaal.nl

Van het gas af: Wat is verstandig in 2022?
Inhoudsopgave

 

Gasproductie en gasverbruik in Nederland

Op ruim 230 plekken in Nederland wordt gas gewonnen. Hiervan wordt al tientallen jaren ruim de helft van de productie naar het buitenland geëxporteerd. Maar een groot deel blijft dus in Nederland. Dit betekent dat we zelf genoeg (en goedkoop) gas hebben, en ook nog verdienen aan de verkoop van gas. Van het gas af betekent daarom ook dat er een exportproduct minder is en Nederland geld misloopt. Daarnaast komt uit officiële schattingen naar voren dat het mogelijk is om nog zo’n 50 jaar gas te winnen uit de beschikbare bronnen, ondanks de terugloop in aardgasvoorraden.

Wanneer van het gas af?

In 2050 moet Nederland van het gas af. Dit kan natuurlijk niet voor alle huishoudens tegelijkertijd, dus dit wordt stapsgewijs aangepakt. Er ligt een ambitie om vanaf vorig jaar zo’n 30.000 tot 50.000 woningen per jaar aardgasvrij te maken. Gemeenten hebben de taak om dit in goede banen te leiden, en te kijken naar de beste alternatieven voor bestaande bouw.

Is van het gas af financieel haalbaar?

Het is de bedoeling dat alle huishoudens in Nederland van het gas afgaan. Het verduurzamen van de woning is echter financieel niet aantrekkelijk voor huiseigenaren. Uit conclusies van Planbureau voor de Leefomgeving komt naar voren dat met de huidige investeringslasten en regelingen het verduurzamen voor vrijwel geen enkel huishouden rendabel is. Weinig huishoudens kunnen hun woning verduurzamen zonder hun totale woonlasten te verhogen. Er bestaan al subsidies voor diverse verduurzamingsmaatregelen, maar ook PBL geeft aan dat zonder extra subsidies de energietransitie niet voor iedereen betaalbaar is.

Maar het is zeker wel rendabel om duurzame producten aan te schaffen en zo minder energie te verbruiken. Hierdoor gaan de energiekosten omlaag, en heb je de aanschaf snel terugverdiend. Zo kun je stap voor stap van het gas af. Bekijk hier alle gasvrije producten van CVtotaal.

Redenen om van het gas af te gaan

Maar er zijn uiteraard wel redenen om toch van het gas af te gaan. Zo kan het winnen van gas uit de bodem instabiliteit veroorzaken, wat dan weer leidt tot aardbevingen. Dit is vaker gebeurd in Groningen. Door de impact hiervan heeft de minister van Economische Zaken beloofd de gasproductie terug te draaien.

Dit is niet de enige reden om van het gas af te gaan. Nederland moet voldoen aan de klimaatdoelen van het Klimaatverdrag van Parijs. Hiervoor moet tot 95% minder CO2 uitgestoten worden voor 2050. Hier zit natuurlijk een politiek en financieel belang aan, want wordt het niet gehaald dan krijgt Nederland een flinke boete.

Ook voor particulieren zijn er verschillende redenen om van het gas af te gaan, of te kiezen voor duurzame producten om de woning energiezuiniger te maken.

Je cv-ketel is aan vervanging toe

Is je cv-ketel toe aan vervanging? Dan is het de vraag of het verstandig is om deze te vervangen voor een nieuwe gasgestookte cv-ketel of een duurzamer product zoals een warmtepomp aan te schaffen. Het best kun je kijken naar een energiezuinigere ketel met hoog rendement. Dan kun je later altijd nog beslissen om over te stappen op een ander warmtebron.

Ook uit onderzoek van het NOS blijft dat de cv-ketel nog steeds populair is. Het aantal verkochte ketels is de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt omdat het verduurzamen van verwarming in huis nog relatief duur is en voor veel huiseigenaren niet rendabel. Je kunt naast een cv-ketel ook een hybride warmtepomp plaatsen. Door gebruik te maken van de subsidie is de investering hiervan snel terug te verdienen.

Je laat een nieuw huis bouwen

Bij het verbouwen van een huidige woning of het bouwen van een nieuwe woning kun je diverse energiebesparende maatregelen doorvoeren. Neem bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepomp of vloerverwarming mee in de overweging. Hier zijn ook nog eens subsidies voor, en je bespaart direct op de energiekosten vanwege een zuiniger verbruik.

Je hebt wat spaargeld en wilt meer rendement

Spaargeld levert tegenwoordig nog maar weinig op. Je hebt geluk als de rente hoger is dan 0,01%. Door deze lage spaarrente in combinatie met inflatie, en mogelijk nog vermogensbelasting, levert spaargeld nog weinig op. Daarnaast wordt verwacht dat de energieprijzen blijven stijgen. Een investering in energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie kan dus een beter rendement opleveren dan geld op de bank laten staan.

Je wilt graag bijdragen aan een beter milieu

Met een gasvrije woning kun je een hoop energie besparen, én door duurzame producten zoals zonnepanelen wordt ook nog eens duurzame energie opgewerkt. Zo help je mee aan een betere toekomst voor iedereen.

Van het gas af: kosten en subsidies

Je kunt ervoor kiezen om deels of volledig van het gas af te gaan. Er zijn een aantal energiebesparende maatregelen waarmee je honderden euro’s per jaar kunt besparen op de energiekosten. Daarnaast zijn er diverse subsidies waar je gebruik van kunt maken als je jouw huis energiezuiniger maakt. Dit maakt het aantrekkelijk als je toch al een verbouwing op de planning hebt staan. Het meeste rendement komt uit duurzame producten, zoals een warmtepomp, in combinatie met een zeer goede isolatie van de woning. Door deze producten verbruik je minder energie, wat je in de kosten scheelt. Plus de belasting op elektriciteit gaat de komende jaren omlaag, waardoor je energiekosten nog lager worden!

De kosten om van het gas af te gaan

  • De belasting op gas stijgt en daarmee ook de totale gasrekening;
  • De belasting op elektriciteit zal dalen om dit (deels) te compenseren;
  • Het kost gemiddeld € 4.000 - € 20.000 om een woning gasvrij te maken;
  • De terugverdientijd van de investeringen ligt tussen de zeven en veertien jaar.
Huidige subsidies voor verduurzaming
  • Er zijn subsidies voor warmtepompen, vanaf € 2.250 tot € 2.700;
  • Er is een subsidie voor isolatie, die kan oplopen tot € 10.000;
  • je kunt gebruik maken van een energielening tot € 25.000,- tegen extra lage rente;
  • Verduurzamende verbouwingskosten kun je meefinancieren in de hypotheek.

Het kan voor je dus zeker interessant zijn om duurzame producten in combinatie met deze subsidies aan te schaffen. Zo maak je jouw woning steeds energiezuiniger.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof, dus vroeger of later moeten we over op alternatieve energie. Op dit moment zijn er vier kanshebbers.

1. Compleet elektrisch

Koken en stoken op elektriciteit. In bijna alle moderne keukens zijn elektrische of keramische kookplaten of een kookplaat op inductie te vinden. Het is sneller, warmer, schoner en veiliger dan koken op gas. Een elektrische cv-ketel is op dit moment echter een stuk duurder in gebruik dan een gasgestookte ketel. Maar met eigen opwekte energie, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, is dit een mooi alternatief. In combinatie met een zonneboiler of warmtepomp wordt het energieverbruik dan ook aanzienlijk lager.

2. Warmtenetten, oftewel stadswarmte

Er zijn momenteel steden waar huizen geen aansluiting hebben op het gasnet, maar gebruik maken van een warmtenet. Hiervoor wordt restwarmte gebruikt van bijvoorbeeld industrie, afvalcentrales, biomassacentrales of natuurlijke geothermische bronnen.

3. Geen aardgas, maar groen gas

Groen gas heeft ongeveer 35% minder CO2 uitstoot dan aardgas. Weliswaar niet nul, maar een behoorlijke winst ten opzichte van aardgas. Groen gas is gedroogd en gezuiverd biogas. Het is opgewaardeerd, zodat het rechtstreeks in het huidige gasnetwerk gebruikt kan worden.

4. Waterstof als energiebron

Waterstof is een bijzondere brandstof, omdat het in theorie oneindig beschikbaar zou zijn. Maar het is alleen een goed alternatief als het uit hernieuwbare bonnen wordt geproduceerd, en niet met behulp van fossiele brandstoffen is ontwikkeld. De techniek is momenteel niet in staat economisch rendabel waterstof te produceren uit hernieuwbare bronnen. Dit wordt ook niet verwacht voor 2030.

Van het gas af: is dat realistisch?

Vanuit de overheid zijn er veel plannen om huishoudens van het gas af te krijgen. Dit is echter nog niet zo eenvoudig. Uit onderzoek blijkt dat wanneer huishoudens van het gas afstappen, het elektriciteitsnet vijf keer meer moet verwerken dan dat het momenteel aankan. Het hoogspanningsnet komt dan onder hoge spanning te staan. Dit lijkt voor nu dan ook nog geen optie. Plus het aanleggen van nieuwe elektriciteitsnetten is een enorme investering, met uitstoot van aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen. Daarnaast is de CO2 uitstoot van huishoudens ongeveer 21,7% van het totaal. Ook bedrijven moeten aan het werk om hun steentje bij te dragen.

Dan is er nog niet meegenomen wat de efficiëntie is van gas ten opzichte van elektriciteit. Bij het transport van gas gaat slechts 0,1% verloren, terwijl dit voor elektriciteit tot wel 10% kan zijn. En het is ook mogelijk om zelf gas te maken uit hernieuwbare bronnen zoals windenergie. Dit wordt ook wel Power to Gas (P2G) genoemd: van elektriciteit gas maken. Een pluspunt is dat het huidige gasnet met minimale aanpassingen gebruikt kan worden voor alternatieve bronnen, zoals groen gas of in de toekomst waterstofgas.

Van het gas af met producten van CVtotaal

Bij CVtotaal vind je diverse artikelen om stap voor stap van het gas af te gaan. Ga je binnenkort verbouwen of onderhoud plegen aan jewoning. Het scheelt een hoop in de kosten om dit dan direct te combineren met verbeteringen voor gasvrij wonen.  

Bekijk de diverse duurzame artikelen om van het gas af te gaan.

Ga je verbouwen of een nieuw huis bouwen? Maak dan gebruik van subsidies en regelingen om langzaamaan én betaalbaar je woning energiezuiniger te maken. De komende jaren wordt energie steeds duurder, en energie besparen wordt steeds belangrijker voor een beter milieu. Met verduurzamingsmaatregelen voor je woning bespaart je direct op de energierekening. Kies bijvoorbeeld voor een cv-ketel met een hoog rendement, dan kun je over zo’n 12 jaar bekijken waar de ontwikkelingen staan. Of kies voor een hybride warmtepomp, dan heb je direct het beste van beide werelden. Goed om te weten, isolatie betaalt zich het snelst terug.

Bronnen:

CBS
Milieu Centraal
NOS
Planbureau voor de Leefomgeving
Rijksoverheid
Verbeterjehuis
Vereniging Eigen Huis