Vertrouwen van een klant als u krijgen wij alleen als de service in orde is. Maar wat is service eigenlijk, aangezien dit natuurlijk van klant tot klant verschilt. Gelukkig zijn er wel enkele belangrijke servicetrends die voor nagenoeg alle klanten gelijk zijn.

Na aanleiding van een onderzoek onder onze klanten is naar voren gekomen dat een goede service aan de volgende punten moet voldoen:

- Het nakomen van afspraken.
- Het vooropstellen van de noden en behoeften van de klant boven de eigen procedures.
- Correcte afhandeling van alle projecten.
- Het correct antwoorden op alle vragen en zorgen van de klant.
- Snel in geval van noden en behoeften van de klant bij het omgaan met fouten en andere problemen
- Het bieden van correcte informatie.

Wij trachten continu onze service te optimaliseren om aan minimaal de bovenstaande punten te blijven voldoen. Mocht u het ergens niet mee eens zijn of denkt u graag mee in de verbetering van onze service, dan zien wij graag uw reactie tegemoet. Uiteraard zien wij ook graag alle (positieve) ervaringen terug in de rescensies.