PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING CVTOTAAL 

 

Essent N.V. (en cvtotaal) zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CVtotaal houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

cvtotaal maakt deel uit van de E.On groep. Klik hier voor de ondernemingen die deel uitmaken van deze groep.

Via de diensten en/of producten  van deze ondernemingen (hierna: "Wij " of “Ons”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: "Persoonsgegevens" of "Gegevens") verwerkt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens. Zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

Essent N.V., gevestigd aan het Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch is voor de gegevensverwerkingen binnen de innogy Retail Nederland Groep de verwerkingsverantwoordelijke.

Per verbonden onderneming kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacy- verklaringen staan. Dit heeft te maken met de specifieke dienstverlening en/of producten van deze onderneming zoals onze Service Partners. Als u klant bent bij een van de verbonden ondernemingen, adviseren we u om hun privacyverklaring te lezen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten via onze websites of apps. Bekijk het overzicht van onze websites

Voor een overzicht van onze websites, zie onderstaand overzicht.

 
www.essent.nl;

www.e-thermostaat.nl;

zoopgelost.essent.nl;

www.ellyn.nl;

www.energiedirect.nl;

www.innogynederland.nl;

www.careersatinnogy.nl;

www.powerhouse.nl;

www.cvtotaal.nl;

www.elektratotaal.nl;

www.luchttotaal.nl;

www.ewacht.nl;

www.geas.nl;

www.isoprofs.nl;

www.energiewacht.com;

www.nederlandisoleert.nl;

www.voltalimburg.nl;

www.voltasolar.nl;

www.improvers.nl;

www.hofpromotion.nl .

 

2. Wanneer leggen wij uw gegevens vast?

Als je telefonisch, via onze website(s) of andere verkoop/communicatiekanalen contact hebt met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, of bij vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst

 

 

3. Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:

 

• Naam, adres, postcode en woonplaats

• Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres

• Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort

• Geboortedatum en geslacht

• Gezinssamenstelling, woningkenmerken en energiebesparende maatregelen

• Verkeers- en locatiegegevens

• E-mobility gegevens waaronder gegevens met betrekking tot de transactie op de laadpaal

•Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van uw netbeheerder

• Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing

• Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens

• Inkomensgegevens en budget wensen

• Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie ID, pagina’s die bezocht worden

• Zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt

• Aangekochte gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën

• Overige gegevens, waaronder gegevens die u met ons heeft gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s)
• Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals cv-ketels, zonnepanelen, isolatie en thermostaten). Voor meer informatie zie hieronder.

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook punt 5. Hiervoor kunnen wij uw gegevens verwerken).

We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook combineren om persoonlijke profielen van je op te bouwen, zodat we je gerichte content tonen op onze website(s) of app(s). Je gepersonaliseerde e-mails sturen of gepersonaliseerde online advertenties tonen buiten onze eigen website(s) op bijvoorbeeld zoekmachine zoals Google of social media kanalen zoals Facebook, Instagram of YouTube (zie ook punt 7. ‘E-mail  & Online Marketing’ en punt 12. ‘Profilering’).

We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook combineren om persoonlijke profielen van u op te bouwen, zodat we u gerichte content kunnen tonen op onze website(s) of app(s). En gepersonaliseerde e-mail kunnen toesturen of gepersonaliseerde online advertenties kunnen tonen buiten onze eigen website(s) (zie ook punt 12. Profilering).


Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de producten en/of diensten van CVtotaal,  welke persoonsgegevens in het kader daarvan en voor welke doeleinden daarvoor door ons verwerkt worden zie hieronder:

CVtotaal 

Installatie- en servicediensten

 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens en gegevens over energieverbruikstoestellen en daaraan gekoppelde installaties te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, (bij) u te informeren over de dienst of om u een betere dienst aan te bieden:

-          plannen en maken van afspraken voor activiteiten welke zijn gerelateerd aan de dienst;

-          verzamelen van technische informatie over onderhoud, storingen, storingsfrequenties en reparaties aan toestellen op merkniveau;

-          ondersteunen van technische informatie m.b.v. foto’s van toestellen, toestel- en installatiedelen, opstellingsruimtes en bouwkundige constructies;

-          beheren van overeenkomsten en garantieverplichtingen;

-          informeren van de klant over product/dienst gerelateerd nieuws of – aanbiedingen;

-          uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken

 

Bijzondere diensten:

 

 

De CV-ketel data betreft bijvoorbeeld de systeemstatus, foutmeldingen, het energieverbruik, temperaturen van de CV installatie als ook van sensoren in het toestel, tellerstanden zoals bedrijfsuren en algemene sensorwaarden. Deze data wordt uitgevraagd via de fabrikant van de CV-ketel.

 

De warmtepomp data betreft bijvoorbeeld de systeemstatus, foutmeldingen, het energieverbruik, temperaturen van de warmtepomp en CV installatie als ook van sensoren in het toestel, tellerstanden zoals bedrijfsuren, algemene sensorwaarden, de efficiëntie van warmtepomp. Deze data wordt uitgevraagd via de fabrikant van de warmtepomp

 

4. Zo komen we aan je gegevens

We vragen je gegevens op het moment dat je een contract met ons wilt aangaan. Soms bepaal je zelf of je gegevens aan ons wilt doorgeven of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf invult op een van onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) producten/diensten is het verplicht bepaalde gegevens door te geven voordat je gebruik kunt maken van deze diensten. Zo wordt je naam, adres en woonplaats gebruikt als je klant wil worden.

Bij het invullen van persoonsgegevens geven we waar mogelijk aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke je niet per se hoeft te delen met ons. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch ontvangen, zoals je surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken (zie ook punt 7. ‘E-mail & Online Marketing’, 11. ‘Cookies’ en 12. ‘Profilering’).

Daarnaast kopen wij datasets aan bij derde partijen. Voorbeelden van deze aangekochte data zijn socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën. Bij deze partijen worden datasets aangekocht: PostNL,Tetraeder, EDM, Companyinfo, Spotzi, Kadaster.

 

5. Hiervoor kunnen wij uw gegevens verwerken

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen, met uw toestemming (voor zover dat vereist is) persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

 

• Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons

• Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de facturatie, inning en onderlinge communicatie

• In het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) en ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met bedrijven binnen onze groep

• Om een profiel van u aan te maken, zodat we u beter van dienst kunnen zijn en producten en diensten kunnen ontwikkelen die afgestemd zijn op uw interesses en voorkeuren. Zodat we u gerichte content en advertenties kunnen tonen

• Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole

• Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd

• Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.  We geven uw persoonsgegevens door aan derden (zoals markt- en opiniepeilinginstituten) om marktonderzoek te doen. Zo kunnen we u vragen naar uw interesses en of u tevreden bent over de kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie

• Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
• Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via: social media zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten. En het gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal waarvoor u toestemming heeft gegeven. U kunt zich hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. https://www.cvtotaal.nl/contacts/:

• Als u contact heeft met ons om uw verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als u inlogt op uw account of u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media

• De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media

• Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren

• Essent heeft ook een eigen loyaliteitsprogramma genoemd Thuisvoordeel. Een onderdeel van dat programma is een samenwerking met Air Miles. Met deelname aan het programma geeft u toestemming aan Essent en Air Miles om uw gegevens uit te wisselen voor de uitvoering van Thuisvoordeel. Dit zijn uw Air Miles kaartnummer, informatie over uw gespaarde Air Miles en informatie over uw deelname aan gezamenlijke acties. Deze gegevensuitwisseling wordt gedaan voor de bijschrijving van uw Air Miles, herinnering aan niet0-verzilverde cadeau coupons en de behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media. Op onze website vindt u meer informatie over Thuisvoordeel en de (toekomstige) uitbreiding hiervan. Essent bewaart de persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden

• Voor de uitvoering van het loyaliteitsprogramma zijn samenwerkingen met derde partijen opgesteld. Bijvoorbeeld met Air Miles en met Touch Promotions. Ook kun je van ons als onderdeel van het loyaliteitsprogramma specifieke aanbiedingen ontvangen van De Efteling, Samsung en Vodafone/Ziggo

• Voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren

• Touch Promotions is een door Essent ingeschakelde dienstverlener (verwerker) die het voor je mogelijk maakt om te bestellen in de Thuisvoordeelshop, het product aan je te verzenden en je commerciële Thuisvoordeel berichten te sturen. Touch Promotions verwerkt hiervoor in opdracht van Essent je klantnummer, naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van uw persoonsgegevens, zullen we u eerst om toestemming vragen.   

 

 

6. Grondslagen voor de verwerking van uw gegevens

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zoals bij marketing het geval is. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Zo vragen wij uw toestemming voordat we cookies plaatsen of bij het uitlezen van de slimme meter.

 

7. E-mail & Online Marketing
We mailen op het emailadres dat je hebt opgegeven voor:

Uw e-mailadres kunnen we gebruiken:
 -             voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (infomail)
-              voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) producten en
              diensten (productmail)
-              voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van Essent en/of
              (service)partners van Essent (actiemail)
-              voor nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen (nieuwsbrief)

U kunt zich voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u te informeren over onze producten en/of diensten via campagnes op social media, zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. U kunt zich hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. https://www.cvtotaal.nl/contacts/:

Wij bereiken je ook via online media: bijvoorbeeld via social media zoals Facebook, Instagram of videokanalen zoals Youtube, bannering en/of zoekmachines zoals Google. Wij verzamelen hiervoor de volgende persoonsgegevens indien je deze aan ons bekend: e-mailadres, voornaam, achternaam, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortejaar en geslacht. Dit doen wij om:

  •   Je beter van dienst te zijn en content en advertenties online te tonen die zijn afgestemd op je interesses en voorkeuren
  •       Je te informeren  over (nieuwe) producten en diensten door ons. Hierbij houden we rekening met je voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten.

Daarnaast verzamelen wij nog klantgedrag data om je te voorzien van communicatieboodschappen die nog nauwkeuriger aansluiten bij je interesses indien je hiervoor aan ons toestemming verleent. Hetzij via Cookie toestemming, hetzij via voorafgaande toestemming tijdens het aangaan van een overeenkomst bij ons. Door een profiel van je interesses op te bouwen op basis van informatie die we offline en online over je verzamelen, kunnen wij je benaderen via e-mail, en online media met berichten die echt op je zijn afgestemd. Je kan je hiervoor afmelden door je toestemming in te trekken beschreven in paragraaf 16. ‘Je rechten’ in deze privacy verklaring  en via het intrekken van je cookie toestemming via de cookie instellingen.

 

8. Social media

Met social listening bedoelen we dat we graag via het web en (eigen) social media kanalen de dialoog aangaan met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die andere gebruikers van social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@cvtotaal.nl

 

9. Apps

Wij bieden een deel van onze dienstverlening aan via apps. Via deze apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt ook onder deze privacyverklaring. Voor een goede werking van sommige apps willen wij toegang tot gegevens over je smartphone of tablet, zoals welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de app vragen wij je toestemming voor toegang tot gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn.

Wij slaan niets op van je contacten, apps van andere aanbieders of telefoonnummers. Ook bewaren we geen informatie die irrelevant is voor de werking van de app. 

Tot slot: de melding “Meer van Essent apps” houdt in dat als je toestemming geeft, wij uitsluitend apps aan je voorstellen die je nog niet hebt geïnstalleerd.

Dit zijn onze apps:

  •       Essent Thuis app
  •       E-thermostaat
  •       Tankey app
  •       Essent Zakelijk app

10. Delen van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens kunnen binnen onze groep worden uitgewisseld en gecombineerd. (Zie ook punten 1. Verwerkingsverantwoordelijke, 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken, 7. E-mail & Online Marketing en 12. Profilering).

Voor de verwerking van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die je gegevens krijgen. Wij verplichten deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan zelfstandige gegevensverantwoordelijken zoals:

  •       Onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren;
  •       Handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties
  •       Payment service providers

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Als dit het geval is, zorgen wij ervoor dat we met deze partijen aanvullende afspraken hebben gemaakt, zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. 

 

11. Cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten op websites en apps gebruik van cookies (en andere vergelijkbare technieken zoals javascript, hierna: “cookies”). Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. Als u een van onze websites bezoekt, slaan we op uw computer informatie op in de vorm van een “cookie”. Zo herkennen we u automatisch bij uw volgende bezoek. Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak.

 

Wij gebruiken de volgende cookies:

  • Noodzakelijke cookies zijn functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om onze websites zo goed mogelijk te laten werken. Zo kunnen wij eenvoudig inloggen faciliteren, bijhouden welke pagina’s u bezoekt of welke onderwerpen voor u van belang zijn. Daarnaast kunnen we uw gegevens bijhouden als u een offerte vraagt, een berekening wilt maken of producten in uw winkelmandje zet. 

 

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

 

Voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen, informeren we u hierover en vragen we uw toestemming. Pas nadat u toestemming heeft gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Deze toestemming kunt u op elk willekeurig moment weer aanpassen, door naar de cookie instellingen te gaan. Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-noodzakelijke cookies gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit deze privacy- en cookieverklaring hier ook op van toepassing (Zie ook met name punten 4. Zo komen wij aan uw gegevens, 7. E-mail & Online Marketing en 11. 12. Profilering, 13. Bewaren, 14. Beveiliging en 16. Uw rechten).

 

U bepaalt zelf welke cookies op uw apparaat worden opgeslagen en u kunt ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. De toestemming voor het plaatsen van cookies wordt ook opgeslagen in een cookie. Verwijdert u cookies uit uw browser dan kan uw keuze niet worden herkend en informeren we u opnieuw over het gebruik van cookies en vragen we u om toestemming.

Informatie over hoe u cookies kunt uitzetten of kunt wissen per browser vindt u op:

 

 

12. Profilering

Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel u in te delen in bepaalde (interesse)categorieën.

Voor de opbouw van de profielen kan het profilerings-algoritme in theorie alle soorten relevante

gegevens meenemen die genoemd staan onder punt 3. Soorten persoonsgegevens. Bekijk punten 4. Zo komen wij aan uw gegevens en 11. Cookies voor meer informatie over hoe we de gegevens verkrijgen.

 

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we automatisch bepaalde (interesse-)categorieën aan uw profiel toevoegen.

Zo zorgt profilering ervoor dat zowel de content van onze websites, apps en e-mails en onze aanbiedingen en advertenties beter bij uw interesses aansluiten.

 

Profilering kan impact hebben op uw privacy. Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan u hebben gekoppeld. U kunt zich hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. https://www.cvtotaal.nl/contacts/ :

 

 

We sluiten u dan in het vervolg uit van profilering.

 

13. Bewaren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

14. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met uw persoonsgegevens om te gaan.

 

15. Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien wij uw persoonsgegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

 

16. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook kunt u verzet aan tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken. Voor het uitoefenen van uw recht van verzet klikt u hier.

De overige rechten oefent u uit door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden:

U kunt zich hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. https://www.cvtotaal.nl/contacts/:

 

We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

We zorgen ervoor dat je deze rechten zoveel mogelijk in eigen hand hebt. Zo kan je op de profielpagina op een van onze websites of apps je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. En we geven je in onze e-mails de mogelijkheid aan te geven (‘verzet aan te tekenen’) dat je geen berichten meer wilt ontvangen.

Bij vragen of klachten heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

17. Vindt er gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER?

Wij laten enkele diensten en prestaties uitvoeren door zorgvuldig gekozen en afgevaardigde dienstverleners die een zetel buiten de EU hebben (bv. IT-dienstverleners). In dat geval vindt een overdracht naar een derde land plaats. Hiervoor worden de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeschermingsregelingen als basis gebruikt om een passend gegevensbeschermingsniveau contractueel vast te leggen met de aanbieder. Hieronder vallen onder meer standaardcontracten van de EU.

 

18. Gedragscode slimme meter

Om onze diensten goed uit te voeren, gebruiken we meetgegevens uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (slimme meters). Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters.

 

19. Andere websites

Op onze website(s) treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de

Privacyverklaring van de site die u bezoekt.

 

20. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy- en cookie verklaring eenzijdig wijzigen. We raden u dan ook aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijft u van eventuele wijzigingen op de hoogte.

Als wij significante wijzingen doorvoeren informeren wij je hierover .

Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 07 augustus 2021.

 

Heeft u na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming, lenneke.von.berg@innogy.com t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming.

21. Vragen

Heb je na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.