Herroepingsrecht

 

 

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Je kunt online in je account deze retour aanmelden en hebt vervolgens 14 dagen om het product terug te sturen.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat je gemeld hebt dat je gebruikt wilt maken van je herroepingsrecht het volledige aankoopbedrag, met inbegrip van de eventuele verzendkosten van de heenzending, aan je retourneren. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben retour ontvangen, gecontroleerd en/of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Let op! Je dient het product retour te sturen naar ons retourdepot in Leeuwarden. Het retourneren van het pakket gebeurd op eigen verantwoordelijkheid. Je kunt er zelf voor kiezen met welke verzender je het pakket retourneert of dat je het pakket eigenhandig terugbrengt. Tijdens het retourneren draag je als consument het risico voor vermissing of beschadiging. Wanneer het product reeds beschadigt is tijdens ontvangst dan adviseren wij je eerst contact met ons op te nemen en door middel van foto’s bewijs te leveren van de beschadigingen.

De retourkosten zijn voor je eigen rekening. Kies je ervoor om te retourneren via een pakketservice, dan kan dit bijvoorbeeld via Postnl. De tarieven die Postnl hanteert variëren tussen de €3,90 voor een brievenbuspakket tot 13,25 voor een pakket van max. 30 kilogram. Voor meer info over verzendtarieven bij Postnl verwijzen wij je graag naar de tarievenkaart. Wanneer het pakket zwaarder is dan 30 kilogram of buitengewone maatvoering heeft, adviseren wij je het pakket via de service van brenger te versturen. De minimale afhaalkosten die brenger hanteert variëren tussen de €28,90 voor het noorden en €81,80 voor het zuiden van het land. Afhankelijk van de maatvoering, gewicht en de toegankelijkheid van de afhaling kunnen kosten oplopen tot ca. €300,00 per afhaling.

 

Tijdens de bedenktijd heb je als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat de klant het geleverde product ook zal mogen uitpakken zoals je dat in de winkel ook zou mogen.

Voorbeelden:
Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.

Dit betekent dat u een radiator of cv ketel mag uitpakken om te bekijken. Er mag echter niets mee worden gedaan dat de 'nieuwstaat' van het product aantast. Intensief gebruik tast de nieuwstaat wel aan en is derhalve niet toegestaan. Wij adviseren je zodoende ook om ontvangen producten voor bevestiging goed te controleren. Het product gebruiken is niet nodig om de juistheid of eigenschappen van de geleverde producten te controleren. Doe je dit toch, dan treedt waardevermindering in en ben je daarvoor aansprakelijk. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% omdat de producten soms geheel niet meer te verkopen zijn.

Wil je gebruik maken van je herroepingsrecht dan doe je dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan de verkoper te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Je kunt de retouren online aanmelden, dit kan in je account door te klikken op "Retour". Indien je geen account heb kun je je retour aanmelden door een e-mail te sturen. Je hebt vervolgens 14 dagen de tijd om het product aan ons te retourneren. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat je melding hebt gemaakt dat je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht het volledige aankoopbedrag, met inbegrip van de eventuele verzendkosten van de heenzending, aan je retourneren. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Let op! Je dient het product retour te sturen naar ons retourdepot in Leeuwarden. De retourkosten zijn voor je eigen rekening.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
b. Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale
inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Let op! Je dient het product retour te sturen naar ons retourdepot in Leeuwarden. Het retourneren van het pakket gebeurd op eigen verantwoordelijkheid. Je kunt er zelf voor kiezen met welke verzender je het pakket retourneert of dat je het pakket eigenhandig terugbrengt. Tijdens het retourneren draag je als consument het risico voor vermissing of beschadiging. Wanneer het product reeds beschadigt is tijdens ontvangst dan adviseren wij je eerst contact met ons op te nemen en door middel van foto’s bewijs te leveren van de beschadigingen.

De retourkosten zijn voor je eigen rekening. Kiest u ervoor om te retourneren via een pakketservice, dan kan dit bijvoorbeeld via Postnl. De tarieven die Postnl hanteert variëren tussen de €3,90 voor een brievenbuspakket tot 13,25 voor een pakket van max. 30 kilogram. Voor meer info over verzendtarieven bij Postnl verwijzen we je graag naar de tarievenkaart. Wanneer het pakket zwaarder is dan 30 kilogram of buitengewone maatvoering heeft, adviseren wij je het pakket via de service van brenger te versturen. De minimale afhaalkosten die brenger hanteert variëren tussen de €28,90 voor het noorden en €81,80 voor het zuiden van het land. Afhankelijk van de maatvoering, gewicht en de toegankelijkheid van de afhaling kunnen kosten oplopen tot ca. €300,00 per afhaling.